Flower Expo

Program 18. konferencji MOCNO ZIELONE MIASTO

 

  Odmiany krzewów liściastych polecane do zieleni miejskiej
  dr Wiesław Szydło, Związek Szkółkarzy Polskich, Niewierz
   
  Zarządzanie utrzymaniem i rozwojem publicznych terenów zieleni w oparciu o bazy danych przestrzennych 
  mgr inż. architekt krajobrazu Agnieszka Kowalewska, Pracownia projektowa URBIOSIS
   
  Kwiaty w zieleni miejskiej  na przykładzie Czech i Słowacji
  Miroslava Paclova, HORTISERVIS.CZ
   
  Łąki kwietne  w zieleni miejskiej – Kraków
  Piotr Kempf
   
  Rośliny rabatowe w miastach, jako alternatywa dla trawnika
  Bert Griffioen, Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar
   
  Korzyści oraz funkcje dachów zielonych
  Jarema Andrzej Rabiński
  • ekologiczne: (zagospodarowanie części wód opadowych; filtrowanie zanieczyszczeń;polepszanie jakość powietrzatłumienie hałasuprzywracanie siedlisk fauny i floryobniżenie lokalnej temperatury – przeciwdziałanie zjawisku miejskiej wyspy ciepła  ocena wartości ekologicznej – wskaźnikiekologiczne: (zagospodarowanie części wód opadowych; filtrowanie zanieczyszczeń;polepszanie jakość powietrzatłumienie hałasuprzywracanie siedlisk fauny i floryobniżenie lokalnej temperatury – przeciwdziałanie zjawisku miejskiej wyspy ciepła  ocena wartości ekologicznej – wskaźniki
• społeczne: polepszenie walorów życia miejskiego;edukacja ekologiczna;zapewnienie dodatkowych miejsc pracy
• przestrzenne: poprawa estetyki miast; tworzenie przestrzeni integracyjnych
• ekonomiczne:
- z punktu widzenia władz miasta: zmniejszenie zagrożenia powodziowego. obniżenie kosztów zarządzania systemem kanalizacjic. tworzenie nowych miejsc pracy
- z punktu widzenia właściciela albo użytkownika: zmiana termiki dachu, zwiększenie trwałości hydroizolacji dachu, zwiększenie ognioodporności dachu, zmniejszenie ryzyka związanego z tzw. siłą ssącą wiatru
- z punktu widzenia inwestora/dewelopera: zwiększenie atrakcyjności inwestycji, możliwość zmniejszenia kosztów inwestycji, ułatwienie sprzedaży lokali ostatniej kondygnacji
   
  EXPO Horticultural 2024 Łódź Polska - założenia Wystawy. Szanse i korzyści
  Maciej Riemer
  Miasto Łódź będzie organizatorem międzynarodowej Wystawy EXPO Horticultural 2024 (tzw. zielone EXPO). Wystawa jest olbrzymim przedsięwzięciem -  sam jej teren to ok. 75 ha, zieleni zagospodarowanej zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju miast z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych, a także procesami rozwoju terenów rekreacyjnych. Miasto Łódź będzie organizatorem międzynarodowej Wystawy EXPO Horticultural 2024 (tzw. zielone EXPO). Wystawa jest olbrzymim przedsięwzięciem -  sam jej teren to ok. 75 ha, zieleni zagospodarowanej zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju miast z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych, a także procesami rozwoju terenów rekreacyjnych. EXPO to największe światowe wystawy organizowane cyklicznie, prezentujące dorobek kulturowy, naukowy i techniczny narodów świata. Do niedawna najpopularniejszymi wystawami EXPO były ich dwa rodzaje: tzw. World EXPO oraz International EXPO, jednak od pewnego czasu na znaczeniu zaczęły zyskiwać wystawy dedykowane ogrodnictwu, ekologii i zieleni w miastach, czyli Horticultural EXPO. Prawa do organizacji takiej wystawy w Polsce uzyskało Miasto Łódź.Celem wystaw EXPO Horticultural jest promowanie innowacji w dziedzinie ogrodnictwa, żywienia, rolnictwa, kształtowania miejskiego krajobrazu, a także ochrony środowiska, jak również dzielenie się doświadczeniami i rozwiązaniami, które poprawiają jakość życia w miastach. EXPO Horticultural pomagają miastom na całym świecie poprawiać stan środowiska, jak również lokalnej i krajowej gospodarki.

 

 

Organizatorzy:          Patronat honorowy      
 zsp   apz   warszawargb    
               
Patron medialny:           Sponsor Partner
 zielen miejska   1-przegladkomunalny medialny   portal komunalny b       vectorworks warszt ambasada holandii

 

DO GÓRY